San Pantalin

Da Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Icoña de S. Pantalin do monestê do monte Scinai

Pantalin (Παντελεήμων in grego; Pantaleo in latin, Nicomeddia, † 27 luggio 305), santo, martire, protetô d'i meghi e d'e bonedonne. Se festezza o 27 de luggio.

Vitta, morte e miacoi[modìfica | modìfica wikitèsto]

O gódì scin da l'antighitæ de un vasto curto in Oriente e in Occidente, a-o pao di çellebri Coximo e Damian ò Çiro e Zane, co-i quæ o divize inta rappresentaçion agiografica o modello martiriâ e taomaturghico de santi meghi "anàrghiri" e ben di træti lezendiai stereottipi, e a-o pao di âtri santi intercessoî (gruppo di quattorze Santi Aoxiliatoî in Occidente). A so popolaritæ a l'è testimoniâ da-a Pascio zontane in varrie redaçioin e vanezamenti in grego, ærminio, zorzan, copto, arabo.

Segondo a lezendia Pantalin, nativo de Nicomedia in Bitinia, educao crestiañamente da-a moæ Eübule (aregordâ into Scinassaio Costantinopolitan a-o 30 de março), ma no ancon battezzao, o l'è affidao da-o poæ pagan a-o gran mego Eüfroxin e o l'imprende a meixiña tanto perfettamente da meitâse l'ammiraçion e l'affetto de l'imperao Mascimian. O s'avvexiña a-a fe' crestiaña da exempio e da-a dotriña de Ermoláo, presbittio crestian ch'o vive ascozo pe timô da persecuçion, o quæ o-o convinçe progrescivamente a abbandonâ l'arte de Asclepio, garantindoghe a capaçitæ de guarî ogni mâ into solo nomme de Cristo: de ço fa esperiença o mæximo Pantalin, o quæ, doppo avei visto risciuscitâ a-a sola invocaçion de Cristo un figgiœu morto pe-a dentâ de una vipera, o se fa battezzâ. A guarixon de 'n orbo, ch'o s'ea adriçao a lê doppo avei consumao tutte e sostançe apprœuvo a i atri meghi, a provoca a guarixon spirituâ e a converscion segge de l'orbo che do poæ do santo. A-a so morte Pantalin, distribuio o patrimonio a-i servi e a-i povei, o vegne o mego de tutti, sciuscitando, pe l'exerçiççio de badda da profescion, l'inviddia e o risentimento di colleghi e a conseguente denonçia a l'impiatô. L'orbo, ciammao a testimoniâ, inte l'evidençiâ a gratuitæ e a rapiditæ da guarixon, non che l'incapaçitæ e a venalitæ di atri meghi, o fa l'apologia de Cristo contra Asclepio, guaagnandose perçò o martœuio.

O conto a sto punto o va aprœuvo a-a strutua propria de un pascio: l'imperatô con de luxinghe e di dosci rimprovei o tenta de dissuade o zoeno da-o prefei Cristo a Ascleppio. Pantalin o propon un'ordaja tra i sacerdoti paghen e lê: indærno s'invexenda i sacerdoti in gio a un paralittico appoxitamente convocao invocando tra i dê Asclepio, Galen e Ipoccrate ascì; o santo invece doppo una tiata anti-idolattrica o guaisce into nomme de Cristo o marotto. O miaco o sciuscita a converscion de molti e l'ostinaçion di sacerdoti e de l'impiao, che a-e luxinghe o fa seguî una longa serrie de tormenti: rascciammento con de ciote de færo e bruxœuje a-i scianchi con de fraxelle, annegamento, espoxiçion a-e fee, rœua. Ogni tentativo o risurta inefficaxe e o provoca ancon de ciu l'ira do tiranno, ch'o l'accuza o santo de “magia”. O Pascio o piggia quindi l'andio de un romanço ciclico co l'inseimento de di atri santi personaggi, perché, sciu subdolo invio de l'imperatô, Pantalin ingenuamente no solo o fa o nomme do vegio Ermolâo e de atri doi crestien, ma o-i va a pigiâ lê mæximo pe condúli nanti o sovran, ch'o i fa moî. A sentença de morte do zoeno a no l'ezaorisce a fantasmagoia do maavegiozo: a punta a se ceiga comme çeja; i carneffexi domandan perdon a-o santo e una voxe de de d'âto a cangia o nomme do zoeno: “ti no ti te ciammiæ ciu Pantalin, ma o to nomme o saiâ Pantaleémon, perché t'aviæ compascion de molti: ti saiæ porto pe quelli lambrocciæ da-a tempesta, refuggio di affriti, protettô di oppresci, mego di maoti e persecutô di diai”. In sce-o modello di atre pascioin antighe o l'è o santo a exortâ i carnefexi a corpîlo e doi urtimi prodigi ciudan o conto: da-a feja sccioisce do sangue messcio a do læte, mentre l'ærbo a-o quæ Pantalin o ven ligao o se carega de fruti.

A critica agiografica a l'ha da tempo riconosciúo o carattere totalmente fabulozo da Pascio, un conto farçio de l'elemento maavegiozo e miacoistego, de motivi ricorenti inta lettiatua do gennere: un testo tipico de pascioin tarde ò artifiçiæ, tendente no a definî o profî storico, ma a deliniâ o “tipo” sorvuman de martire intreppido, do santo taomaturgo ch'o l'œuvia de badda a sarveçça fixica e spiituâ di devoti. Ben evidenti son in particolâ i ponti in comun co-e Vitte e-e Pascioin di santi meghi anarghiri (specce Coximo e Damian): l'opoxiçion tra meexiña pagaña venâ e evergetismo crestian, o motivo de l'invidia di colleghi... Ma assæ ciu evidenti son i intenti de una scimmile lettiatua, amiante a edificâ e ciu ancon a infonde a traverso e figue di santi meghi rescióo e fiducia inti fedeli.

Malgrao a scarsciscima crença da narraçion, l'è ben attestao e coordinæ agiografiche. O dies natalis de Pantalin o l'è prevalentemente fissao a-o 27 luggio, taloa con oscillaçion de quarche giorno. O Martirologio Gionimian a-o 28 luggio o g'ha in Nicomedia Pantaleonis. O Scinassaio da Gexa costantinopolitaña o l'aregorda Pantalin a-o 27 de luggio.

A diocexi de Cremma, in provinça de Cremoña, a-o çellebra o 10 de zugno, giorno into quæ, pe so intercescion, a çittæ a fu deliviâ da-a pesta.


Bibliografia[modìfica | modìfica wikitèsto]

www.santiebeati.it - Antonello Antonelli