Questa pagina a l'è scrita in ventemigliusu

Emilio Azaretti

Da Wikipedia
Sata a-a navegassion Sata a-a serchia
VE
Questa pagina a l'è scrita in ventemigliusu
particulâ du munimentu a Emilliu Azaretti a Vintimiggia

Emiliu Azaretti (3 d’avrì 1902 - 28 de frevà 1991)

Biugrafia[modìfica | modìfica wikitèsto]

U l’è nasciüu a Ventemiglia u 3 d’avrì d’u 1902, da Angelu e Emilia Rondelli. Purtai â fin i stüdi, intu 1925 u pigliava a leurea in chimica e farmaçia a l’Üniversità de Zena e u praticava a prufesciun de spassià, eredità dau paire, in via Cavour, insciu cantun de via d’a Stassiun. Inti primi ani d’u XX Seculu, a a çità de Ventemiglia a vantava a presensa d’in ritrövu cultürale püblicu, u Cafè Ligüre, in viale Principe Amedeu, ancöi cursu d’a Repüblica, duve "u sciù Emiliu" u parteçipava cun custansa ai debà cürai da l’emeritu prufesù Vieri Bongi. Apasciunau de dialetu e tradissiui d’u postu, intu 1927, u l’è staitu ün d’i fundatui d’a "Cumpagnia d’i Ventemigliusi", üna d’ê prime "famiglie" ligüri, cun "A Campanassa" de Savuna e "A Compagna" de Zena. ‘St’assuciassiun a s’è pruposta a difesa d’u patrimoniu d’a lenga, d’a störia, d’i munümenti e d’u fulclure de Ventemiglia e d’a Zona Intemelia e elu u n’è staitu u Consule Rapresentante, cume di’ u presidente, fina au 1945. Intu 1928, inseme a Filipu Giliu Rostan, u fundava a "Cumpagnia d’u Teatru Ventemigliusu", fiřudramatica dialetaře che tanta impurtansa a l’avereva avüu inte l’opera de recüperu e sarvagardia d’u patrimoniu lucale. Candu u regime, u s’è messu a amaregnà düramente e tradissiui, elu u s’è intestau de mantegne a sou indipendensa de pensceiru e a cuntügnà l’opera incumensà. Au cuménsu d’i Ani Trenta, cu’ in abundante grüpu de amighi, apasciunai cume elu d’i dialeti intemelî, u l’à caciau e base pe’ a fundassiun de l’ "Academia Ventemigliusa" ch’a l’à daitu vita au muvimentu d’ "A Barma Grande", ina mira ch’a l’à avüu u sou puntu de forsa inta pübřicassiun d’ina revista - sutatituřà "Antulugia Intemelia" – duv’i gh’àn culaburau scritui inti dialeti d’a zona cumpresa intra a Valata de l’Argentina e u Prinçipatu de Munegu, aiscì se ‘stu teritoriu u l’éira staitu devisu dau cunfin puliticu italu-françese. Infra u 1932 e u 1939, de ‘st’antulugia i sun staiti pübřicai séte vulümi, ch’i cuntegne ina vasta prudüssiun dialetale: puesie, prose, testi teatrali, mise a lögu de riçerche lenghistighe e etnugrafiche. In fegunda culaburassiun cun Filipu Giliu Rostan, sute u pseudonimu de - Yvan Dakhordiu - i fan paresce nümeruse pièçes dialetaři, in testi uriginali o redüti, duve gh’è da remarcà: L’AMÙ U L’È CIÜ FORTE CHE U BRUSSU, "U dottor PEPIN SCURLUSSURA, PAULIN U S’INCALA, A VERITA’ A L’UFENDE, A ÇENA D’A LEVA (trasmessa d’â RAI inti Ani Setanta). Ancu’: A SCÖRA D’I MARÎ, U SE CREDEVA D’ESSIRU, U RÜVEGU DE BON CÖ, FRANÇE’ MERA, U SPIRITU DE CUNTRADIÇIUN, BERNA’ U BÜLU U SE MARIA. Intu 1946, in Svissera, u se mariava cun Matilde Pfister, ch’a gh’à daitu due figlie: Emilia e Gisella. Da paire cusciensiusu, candu l’è staitu u mumentu de destetà ‘ste due garsune, u l’à dedicau ben ciü tempu â famiglia, metendu in po’ da parte i tantiscimi interessi cultürali. Però, intu 1961, sprunau da Rostan, u reciamava a ina ciü atenta atività u sciàiru grüpu d’i Soci d’a Cumpagnia, invitanduři a arrepiglià e tradissiui, trasmetendu l’interessu ae generassiui giuvanili. Intantu u sbrilunava i autui dialetali de tüta a Zona Intemelia a repiglià l’atività, fandu pübřicà da Ninu Lamboglia, l’ötavu nümeru d’A Barma Grande. Da chel’anu, fina au 1974, suta a sou ghida, i l’éira stampai autri sei vulümi d’a revista, ch’i cuntegne a prudüssiun dialetaře d’au dopugherra e i sun servii da sprùn pe’ l’arrepiglià d’a literatüra dialetaře, che da chelu mumentu a l’à atrövau nümerusu seghitu. Aiscì dopu a scumparsa de Rostan u cuntügnava a pratica d’autù de testi teatrali, uriginali o redüti, ch’i nu’ mancava de esse rapresentai d’â "Cumpagnia d’u Teatru Ventemigliusu" direta da Pierin Sismondini.
‘Sti chi i tituři: CHI U L’È U MARIU DE CESIRA, INA PIGA DERRE’ A L’AUREGLIA, U GRUNGU, I DUI CUSTANTIN, A PIGNATA, A RIVINCITA DE PASCÀ, PESCAVUI DE CANA, U CUTELU DE PE’ U MANEGU, CHELE NÖTE DE SETEMBRE.

Intu 1977, pe’ a celebrassiun d’u çencantenariu de fondassiun d’â "Cumpagnia d’i Ventemigliusi", intu mezu ae autre mire, u creava i "Centri di Cultura Dialettale" ch’i l’àn u scopu de tramandà ai figliöi d’ê scöre u patrimoniu cultürale d’u dialetu. Diresüi da Rensu Villa, inta Scöra elementare e dau prof. Massimo Cavalli inte Medie, i Centri i l’àn derulàu in’intensa atività surva tütu intu campu d’a cansun e d’a reçita dialetaře, utegnendu faitüranti afermassiui, aumancu fina a tüti i Ani Ötanta, aiscì suta a diressiun d’a duturessa Rita Zanolla. L’è staitu ancu’ Azaretti a preparà i testi dialetaři pe’ st’atività, adatandu pe’ e scene, antighe e çelebri foure, cume: A FOURA D’U RATU E D’U GALETU, GIANCANEVE, ÇENERUSELA, MARMELIN, U GATU INGIARMAU. De ciü, pe’ i figliöi, u l’à messu inseme ina gramaticheta ilüstrà IMPARAMU U VENTEMIGLIUSU, nasciüa d’â culaburassiun cun Villa, e cumpendià da ina serie de audiucascete, lezüe in dialetu da amighi d’a Cumpagnia.
Fin dai Ani Trenta u l’è staitu autù de pareglie cansun in dialetu, caicüna cumposta inte ocaixun d’ê edissiui d’a "Bataglia d’ê Sciure", müxicae e cögliüe intu cadernetu "CANSUN VENTEMIGLIUSE" püblicau d’â Cumpagnia intu 1970, primu d’ina serie de edissiui, aiscì prestigiuse. Â fin d’i Ani Setanta, i l’à cumesau a paresce i früti d’i longhi ani de stüdi e de riçerche, purtae avanti intu campu d’u dialetu e, d’urdinariu, presentae ai "Colloques des langues dialectales" urganisai a Munegu. Inte ‘ste püblicassiui: NOMENCLATURA DELLA FAUNA MARINA IN DIALETTO VENTIMIGLIESE, paresciüa insciu Bollettino dell’Atlante Linguistico Mediterraneo e a culaburasciun au vulüme I DIALETTI LIGURI ch’u tegne i ati d’u Cunvegnu de Zena, faitu intu 1973. U nu’ fava mancà a sou culaburassiun â "Rivista Ingauna e Intemelia" de l’Istituto Internazionale di Studi Liguri, d’u cale u l’eira staitu Sociu fundatù e, fina au 1977, Presidente d’a Seziun Intemelia. Ma l’opera ch’a duveva daghe fama naziunale e internaziunale a l’è staita de següru L’EVOLUZIONE DEI DIALETTI LIGURI ESAMINATA ATTRAVERSO LA GRAMMATICA STORICA DEL VENTIMIGLIESE, paresciüa in due edissiui, üna derré l’autra, intu 1977 e intu 1982. Intu meiximu anu, dopu ina longa opera de preparassiun, furnia dai za’ nuinai Colloques, intu Prinçipatu de Munegu, paresceva l’ "Académie des langues dialectales" d’a cale u l’eira staitu patruçinatù, membru fundatù e vicepresidente. Intu 1989 vieva a lüixe l’ürtima deficurtùsa fatiga: STUDI LINGUISTICI SULL’ANFIZONA LIGURIA-PROVENZA, preparà in culaburassiun cu’a prof. Giulia Petracco Sicardi, e cuntegnente in aprufundiu e magistrale sagiu insciu dialetu de l’Auriveta (Olivetta San Michele).
Dutau de sciamante spiritu puliticu, intu 1945, â fin d’a desastrusa gherra ch’a l’àva redütu Ventemiglia a in bigu de macerie, u lançava l’idea d’â "Zona franca intemelia" ch’a l’averva dovüu recustrüì, aumancu dau puntu de vista ecunomicu-duganale, l’entità de l’antiga Cuntea. Pe’ arrivà a ‘stu scopu u l’à fundau "L’Unione Democratica Federalista della Liguria Intemelia" assuciassiun ch’a l’aveva u sou organu de infurmassiun intu giurnale lucale "LA VOCE INTEMELIA", ch’u n’è staitu u fundatù e diretù fina â morte. U prugetu d’a Zona Franca u nu’ l’à avüu incumensu, ma u giurnale u l’à purtau avani e püblicassiun cume mensile d’infurmassiun e difesa d’i interessi lucali suta l’egida de l’ "Unione Intemelia". Fundatù, intu 1948, d’a "Commissione italo-francese per lo studio dei problemi di frontiera e del bacino del Roia", u l’è staitu aiscì fundatù e presidente d’u "Comitato per l’ammodernamento della S.S. 20 di Val Roia", cume aiscì d’ê assuciassiui "Difesa della spiaggia" e "Pescatori Marini". Ispeitù unurariu d’a Suprintendensa ai Munümenti fina au 1971, u l’è staitu aiscì, d’â fundassiun, membru d’a "Commissione di arte sacra della diocesi di Ventimiglia". Inti Ani Sciüscianta, elezüu cume indipendente, u l’à faitu parte de trei aministrassiui, üna derré l’autra: Cunseglié cumünale e Assesù ae Finanse e au Patrimoniu, ucüpanduse, tra l’autru, pe’ l’istitüssione in Ventemiglia d’i Licei Classicu e Scientifigu e de l’Istitutu Tecnicu Cumerciale.

Aiscì sou a pratica de prugetassiun e finansiamentu d’i travagli, pöi ciantai lì, d’u portu de Ventemiglia. U l’à travagliau cun custansa fina a candu e condissiui de salüte i ghe l’àn permessu, sareva a di’ fina a pocu tempu avanti de möire, che l’è stau u 26 de frevà d’u 1991, inta sou ca’ d’a Marina San Giüsepe, lasciandu a mezu caiche interessante travagliu de cultüra d’u postu, cume u breviau d’a messa pe’ u giurnu de San Segundu, messa zü in ventemigliusu; travagliu ch’u l’è staitu publicau postümu d’â scignura Matilde.

Puesie intu parlà intemeliu[modìfica | modìfica wikitèsto]

1 - SONETTI GIOVANILI

DEXIDERIU ventemigliusu

APARISSIUN ventemigliusu

2 - STAVA A MAIRE Stabat Mater ventemigliusu

3 - VIVA U SCÖGLIU ventemigliusu

4 - CUME L’E’ BELU TANGHEZA’ ventemigliusu

5 - CIANCEGURA BARLEGURA ventemigliusu

6 - VIVA CARLEVA’ ventemigliusu

7 - ADIU CAVU ventemigliusu

8 - PIGLIARU, PIGLIARU U RATU INTU TOURU ventemigliusu

9 - FATENE CARA’ PAULIN ventemigliusu

10 - L’E’ A TÜ CHE VÖGLIU BEN ventemigliusu

11 - L’E’ MEGLIU CIÜGA’ IN ÖGLIU ventemigliusu

12 - U CAN E A SOU SCIUMBRIA ventemigliusu

13 - U TRAN-LÜMASSA ventemigliusu

14 - A BEGARIÇIA ventemigliusu

15 - SCIURE E GARSUNE ventemigliusu

16 - MA GHE N’AVE’ TESTA ventemigliusu

17 - A CANSUN D’A ZONA FRANCA ventemigliusu

18 - A L’EIRA A REGINETA D’E VALAE ventemigliusu

19 - CANDU L’ARRIVA U MAZU ventemigliusu

20 - A SCAŘA ventemigliusu

Rime pupulari arrecampae

ANA SÜSANA ventemigliusu

GIAN BRAGHETA ventemigliusu

SABU SANTU ventemigliusu

SÜCA PERA’ ventemigliusu

PASCA PIFANIA ventemigliusu

STROFETTA di canto popolare disperso ventemigliusu

IN SCIU’ VALUN DE PIGNA ventemigliusu

Cumedie[modìfica | modìfica wikitèsto]

L’AMU’ U L’E’ CIÜ FORTE CHE U BRUSSU - con Rostan : Ivan Dakordiu

U "DOTTOR" PEPIN SCURLUSSURA - con Rostan : Ivan Dakordiu

PAULIN U S’INCALA - con Rostan : Ivan Dakordiu

U MEIGU PE’ FORZA - con Rostan : Ivan Dakordiu

A SCÖRA D’I MARÎ - con Rostan : Ivan Dakordiu

U RÜVEGU DE BON CÖ - con Rostan : Ivan Dakordiu

A VERITÀ A L’UFENDE - con Rostan : Ivan Dakordiu

A ÇENA D’A LEVA - con Rostan : Ivan Dakordiu

BERNÀ U BÜLU U SE MARIA

I DUI CUSTANTIN

A PIGNATA

A RIVINCITA DE PASCÀ

PESCAVUI DE CANA

U CUTELU DE PE’ U MANEGU

CHELE NÖTE DE SETEMBRE ...

TÜTU PE’ INA CAMIXÖRA GRIXIA

U SE CREDEVA D’ESSIRU

FRANÇE’ MERA

U SPIRITU DE CUNTRADIÇIUN

DUI MARÎ IN GALERA

INA PIGA DARRÈ A L’AUREGLIA

CHI U L’È U MARIU DE CESIRA

Teatru pe’ i figliöi

A FOURA D’U RATU E D’U GALETU

GIANCANEVE E I SÉTE NANI

ÇENERUSELA

A BELA CH’A DORME INTU BOSCU

MARMELIN

U GATU INGIARMAU

E BUXIE

STÖRIE DE PESCAVUI

I OSPITI D’UNÙ

Editoriali[modìfica | modìfica wikitèsto]

A BARMA GRANDE -Antulugia intemelia - C.d.V. - I.I.S.L.

IMPARAMU U VENTEMIGLIUSU con Renzo Villa - C.d.V.

I DIALETTI LIGURI negli atti del Convegno di Genova del 1973

NOMENCLATURA DELLA FAUNA MARINA IN DIALETTO VENTIMIGLIESE

Bollettino dell’Atlante Linguistico Mediterraneo.

ETIMOLOGIA DEI DIALETTI LIGURI attraverso l’evoluzione storica del ventimigliese -

Casabianca. Sanremo 1982.

STUDI LINGUISTICI SULL’ANFIZONA LIGURIA-PROVENZA - con Giulia Petracco Sicardi

Olivetta San Michele.

LA FAUNA MARINA NEL DIALETTO VENTIMIGLIESE

LA VOCE INTEMELIA Organo d’informazione locale - Fondatore e direttore fino al 1991.